KADIN

Derleme kitap “Kadın” Kasım 2020’de hayat bulurken Damla Us ‘Cenindeki Dünya’ hikayesi ve “Tanrıça Çağı” adlı şiiriyle sosyal sorumluluk projesine katkıda buludu. Bu kitabı özel kılan ana konusunun kadın olup şiir, öykü, hikaye ve düz yazılarla işlenmesi, Türkiye ve dünyada kadının değerinin anlaşılması için yazarların bir araya gelip bu kitaba katkıda bulunmasıdır. Aynı zamanda kitabın gelirinden Türk Eğitim Gönülleri Vakfı’ndaki bir çocuğun bir senelik eğitim ihtiyacı karşılanmak üzere bağış yapılacak olmasıdır.

Kadın kitabını kitapsepete.com adresinden temin edebilirsiniz.